लक्ष्मी लघुवित्तले आफ्ना ग्राहकलाई ब्याजमा १० प्रतिशत छुट दिने


बैंकिङ खबर/लक्ष्मी लघुवित्तले आफ्ना ग्राहकलाई ब्याजमा १० प्रतिशत छुट दिने भएकाे छ ।

कोभिड १९ को दोश्रो लहरको कारणले ग्राहक सदस्यहरुको नियमित ब्यापार, ब्यवसाय, रोजगारीमा परेको प्रतिकूल प्रभावको असर न्युनिकरण गर्ने तथा महामारीको समयमा ग्राहक सदस्यलाई केही वित्तीय राहत उपलब्ध गराउने उद्धेश्यले चुक्ता भुक्तानी भएको कर्जाको ब्याज रकममा १० प्रतिशत छुट उपलब्ध गराउने तथा हर्जाना सम्बन्धी व्यवस्थालाई हटाउने निर्णय गरेको हाे।

२०७८ आषाढ मसान्तसम्म भुक्तानी गर्नुपर्ने साँवा र ब्याज बुझाएमा भुक्तानी गरेको ब्याज रकममा १० प्रतिशत छुटको सुविधा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिएको छ ।

ब्याज तथा हर्जाना ब्याज छुट सम्बन्धी ब्यवस्था २०७८ जेष्ठ १ गते देखि लागु भई २०७८ असार मसान्त सम्मको लागि कायम रहनेछ ।


सोसिअल मेडिया