नेपाल राष्ट्र बैंकद्धारा एलसी कारोबारको एकिकृत परिपत्रमा संशोधन


Bankingkhabar /September 9, 2021

बैंकिङ खबर । नेपाल राष्ट्र बैंकले एकिकृत परिपत्रमा संशोधन गरेको छ । राष्ट्र बैंकद्धारा संसोधित परिपत्र अनुसार एलसी कारोबार गर्ने बैंकवित्तलाई एलसी डकुमेन्ट डिस्काउन्ट गर्न नपाउने व्यबस्था गरिएको छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकद्धारा एलसी कारोबारको संसोधित एकिकृत परिपत्र 

FXMD-Circular-04-207879_Monetary-Policy

सोसिअल मेडिया