प्यानमा दर्ता नभई व्यवसाय सञ्चालन गरिरहेकाहरुलाई पनि छुट, दुई वर्षको कर तिरे सबै आम्दानी वैध हुने

बैंकिङ खबर । नेपाल सरकारले स्थायी लेखा नम्बरमा दर्ता नलिइ पनि व्यवसाय गरिरहेका व्यवसायीहरुका लागि छुट ल्याएको छ । यसको लागि त्यस्ता व्यवसायीले आर्थिक वर्ष २०७४/७५ र २०७५/७६ को सम्पूर्ण कर तिरेमा त्यो भन्दा अघिका सम्पूर्ण करमा छुट पाउनेछन् ।
अब त्यस्ता व्यवसायलाई प्यानमा दर्ता गराई आर्थिक वर्ष २०७४/७५ र २०७५/७६ आर्थिक वर्षको कर तिरेर आफ्नो व्यवसाय तथा आम्दानीलाई वैध बनाउन सकिने व्यवस्था गरीएको छ ।