National Level Development Banks

Member Banks of Development Bankers Association

National Level Development Bank

S.N.

Name of Bank

Address

Phone no.

Fax no.

Name of CEO

E-mail Address

1

Deva Bikas  Bank Ltd.

Laldarbar,  Kathmandu

01-4242272

01-4242553

01-4251653

Mr. Bijay Bahadur Shrestha

info@devabank.com.np

2

Gandaki Bikas Bank Ltd

Pokhara , Kaskai

061-528001

061-528002

061-528003

Mr. Resam Bdr. Thapa

hop@gandakibank.com.np;  

info@gandakibank.com.np

3

Garima Bikas Bank Ltd.

Lazimpart, Kathmandu  

01- 4445424

01- 4445425

01- 4445430

Mr.Gobinda Prasad Dhakal

info@garimabank.com.np

 

4

Jyoti  Bikash Bank Ltd.

Kamaladi, Kathmandu

01-4168605

01-4168606

01-4442192

01-4168581

Mr. Manoj Kumar Gyawali

info@jbbl.com.np

5

Kailash Bikas Bank Ltd.

Newplaza, Kathmandu

01-4443034

01-4432139

01-4423779

Mr. Amrit Charan Shrestha

info@kailashbank.com

6

Kamana Sewa Bikash Bank Ltd.

Srijana Chowk , Pokhara-8

061-539672

061-539673

061-537499

 

Mr.  Mahes Prasad Kafle

info@kamanabank.com.np

7

Mahalaxmi Bikas Bank Limited

Darbarmarga, Kathmandu

01-4268719

 

01-4269308

Mr. Ramesh Kumar Bhattarai

info@mahalaxmi.com.np

8

Muktinath Bikas Bank Ltd.

Kamaladi, Kathmandu

01-4168683

01-4168685

01-4168684

Mr.Bharat Raj Dhakal

info@muktinathbank.com.np

9

Om Development Bank Limited

Chipledhunga, Pokhara

061-521505

061-521912

061-533038

Mr. Bishwo Mohan Adhikari

info@ombank.com.np

10

Shangri-la Development Bank Ltd. 

Baluwatar, Kathmandu 

01-4421862

01-4421766

Mr. Rajendra Prasad Poudel 

info@shangrilabank.com

11

Lumbini Bikas Bank  Ltd.

Sunrise Biz ,Dilibazar, Kathmandu

01-4413232

01-4413234

01-4413526

Mr. jhalak Prasad Khanal

info@viborsocietybank.com

 

         

Ten District Development Bank

1

Shine  Resunga Development Bank Ltd.

Butwal, Rupandehi

071-551498

071-551500

071-551497

 

Mr. Prakash Poudel

tamghas@srdb.com.np

 corporate@srdb.com.np

 

 

Three District Development Bank

 

2

Bhargav Bikas Bank Ltd.

Nepalgunj, Banke

081-521027

081-526058

Mr. Puskar Raj Joshi 

info@bhargavbank.com.np

3

Corporate Development Bank Ltd.

Birgunj, Parsa

051-531031

051-527842

051-527843

Mr. Uday Kumar Kamati  

info@corporatebank.com.np

4

Excel Development Bank Ltd.

Birtamod, Jhapa

023-543714

023-543563

Mr. Dinesh Kumar Pokhrel  

excelbirta@yahoo.com

5

Green Development Bank Ltd.

Hari Shankar Road, Baglung

068-522865

068-522866

068-522867

Mr. Baikuntha Raj Timasina 

info@greenbank.com.np

6

Kanchan Development Bank Ltd.

Vimdatta, Kanchanpur

099-520265

099-520266

099-521525

 

Mr. Biru Ram Jaisi   

info@kanchanbank.com.np

7

Kankai Bikas Bank Ltd.

Damak, Jhapa

023-584749

023-585449

023-584610

Mr. Prakash Man Bajracharya

kbbl@kankaibank.com.np

8

Karnali Bikas Bank Ltd.

Nepalgunj, Banke                     

081-526014

081-526015

081-525986 

Mr.Rajendra Bir Ray

kdbl@ntc.net.np

9

Mission Development Bank Ltd.

Butwal , Rupandehi

071-551586

071-551587

071-551585

Mr. Hari Prasad Ghimire

info@missionbanknepal.com.np

10

Miteri Development Bank Ltd.

Dharan, Sunsari                         

025-531317          

025-531354

Mr. Tulasi Prasad Wasti

miteribank@wlink.com.np

11

Nepal Community Development Bank Ltd. 

Butwal , Rupandehi

071-541817

071-541818

071-541819

Mr. Rajan Prasad Khanal 

info@ncdbank.com

12

Purnima Bikas Bank Ltd.

Siddharthanagar, Rupandehi

071-520856

071-527319

071-523057

 

Mr. Prakash Gurung 

info@purnimabank.com

13

Sahayogi Vikas Bank Ltd.

 

Janakpurdham, Dhanusa

041-420372

041-420124 

041-525971

Mr. Binaya Rijal

sahayogibank@yahoo.com

14

Sajha Bikas Bank Ltd.

Dhangadi, Kailali

091-526006

091-526195

Mr. Nara Raj Giri

info@sajhabank.com.np

15

Saptakoshi Development Bank Ltd.

Tankisinuwari, Morang

021-420676

021-528140

Mr. Nabin Subedi

info@skdbl.com.np

16

Sindhu Bikash Bank ltd.

 

Barhabise, Sindhupalchowk

011-489248

 

011-662346

Mr. Sanjeeb Pradhan

 info@sindhubank.com.np

17

Tinau Bikas Bank Ltd.

Butwal, Rupandehi

071-545205

071-545576

071-542812

Mr. Pradip Kumar Shrestha

info@tinaubank.com

18

Western Development Bank Ltd.

Ghorahi, Dang

082-560732

082-561579

082-560907

Mr. khem Bahadur D.C.

wdbldang@yahoo.com

 info@wdbldang.com.np

One District Development Bank  

1

Hamro Bikas Bank Ltd.

Butter Bazzar, Nuwakot

010-561777

010-561778

010-561779

Mr. Paras Raj Kandel

hamrobank@gmail.com

2

Kabeli Bikas Bank Ltd.

Dhankuta, Dhankuta

026-521435

026-521436

Mr. Shailendra Bade Shrestha

kbbremit@yahoo.com

3

Mount Makalu Development Bank Ltd.

Basantapur, Terathum

026-630124

026-402030

026-402031

Mr. Kumar Khadka

info@mmdbank.com

4

Sahara Bikash Bank Ltd.

Malangwa, Sarlahi

046-521471

046-521472

Mr. Ajit Kumar Jha

saharabb2010@hotmail.com