बैंकिङ कसुर लाग्ने १५ आधारहरु

बैंकिङ खबर । बैंकिङ कारोबार गर्दा गलत काम गरेमा बैंकिङ कसूर अन्तर्गत कारबाही हुन सक्छ । त्यसैले बैंकिङ कारोबार गर्दा विशेष ध्यान पु-याउनु पर्छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले ‘बैंकिङ कसूर तथा सजाय ऐन, २०६४’ लाई २०७३ मा संशोधन गरी कुन कुन तरिकाले गलत कारोबार गरेमा बैंकिङ कसुरमा परिन्छ स्पस्ट पारेको छ । उक्त संशोधित ऐनमा बैंकिङ कसूरबाट बच्न विभिन्न कुराहरुमा ध्यान दिनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ । 
१. अनाधिकृत रुपमा खाता खोल्न वा रकम भुक्तानी माग गर्न नहुने
२. अनधिकृत रुपमा रकम निकाल्न वा भुक्तानी दिन नहुने
३. विद्युतीय माध्यमको दुरुपयोग वा अनधिकृत प्रयोग गरी भुक्तानी लिन वा दिन नहुन
४. अनधिकृत रुपमा कर्जा लिन वा दिन नहुने
५. कर्जाको दुरुपयोग गर्न नहुने
६. बैङ्किङ्ग स्रोत, साधन र सम्पत्तिको दुरुपयोग गर्न नहुने
७. ऋणीले रकम झिक्न र सम्पत्ति प्राप्त गर्न नपाउने
८. ऋणीको चालू परियोजनालाई नोक्सान हुने गरी ऋण वा सुविधा रोक्न नहुने
९. कागजात वा खाता बही सच्याई कीर्ते वा जालसाजी गरी हानि नोक्सानी पु¥याउन नहुने
१०. बैङ्क वा वित्तीय संस्था वा सहकारी संस्था वा संघलाई झुक्याई काम कारोवार गर्न नहुने
११. बढी, कम वा गलत मूल्याङ्कन तथा वित्तीय विवरण तयार गर्न नहुन
१२. अनियमित आर्थिक तथा वित्तीय कारोबार गर्न गराउन नहुने
१३. ढुकुटीको कारोवार गर्न नहुने
१४. गैर कानूनी रुपमा बैकिङ्ग कारोबार गर्न नहुने

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.